טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
224.4519
מתאריך:
01/03/2019
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שירות מספר סעיף תיאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 303.56 303.56
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.100 בניה חדשה או תוספת בניה לרבות יציע, בניני עזר, מצ מ"ר 32.79 32.79
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.142 שימוש חורג בקרקע או בבניין קיים עד 2000 מ"ר מ"ר 32.79 32.79
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.143 שימוש חורג בקרקע או בבניין מעבר ל 2000 מ"ר מ"ר 1.22 1.22
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.54 0.54
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.56 0.56
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 סלילה או הרחבת דרך, מדרכה או חניה פתוחה, לרבות גש מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.64 3.64
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית מ"ר 1.18 1.18
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.412 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית - מעל 10000 מ"ר מ"ר 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 303.56 303.56
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת 61.13 61.13
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.10.10 תשלום עבור משלוח דואר לשכנים יח' 11.80 11.80
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.00.015 אגרת מידע תכנוני (סעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה) 190.85 190.85
היטלי השבחה הטלי השבחה 5.9001 היטל השבחה לתוכנית 1 0.00 0.00
היטלי השבחה הטלי השבחה 5.9002 היטל השבחה לתכנית 2 0.00 0.00
היטלי השבחה הטלי השבחה 5.9003 הקלות 0.00 0.00
היטלי השבחה הטלי השבחה 5.9005 מימוש זכויות 0.00 0.00
היטלי השבחה הטלי השבחה 5.9010 שימוש חורג שומה 0.00 0.00
היטלי השבחה הטלי השבחה 5.9015 הקלה במספר יח"ד 0.00 0.00