7996

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
מטה יהודה

8011
8017
 • הודעה על עיצומים

  ע"פ הכרזת ההסתדרות על סכסוך עבודה הרינו להודיע כי החל מתאריך 06/12/2017 ועד להודעה חדשה

  לא תתקיים קבלת קהל, לא מענה טלפוני ולא טפסי 4 במחלקת הפיקוח בלבד

  עמכם הסליחה

  ועד עובדים מועצה אזורית מטה יהודה

 • ברוכים הבאים

  ברוכים הבאים לאתר הוועדה המקומית מטה יהודה

074.jpg

חדשות

 • 30/11/2017

  בתאריך 14/12/2017, יום חמישי, לא תתקיים קבלת קהל.

  עמכם הסליחה

 • 30/11/2017

  בתאריך 28/12/2017, יום חמישי, לא תתקיים קבלת קהל במחלקת פיקוח בלבד

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.