עדכונים

מידע כללי

פטור ממ"ד

חדשות

 • 12/05/2024

  לידיעת התושבים המתכוונים להגיש בקשות להיתר בנייה בעתיד הקרוב:

  בהמשך לתקנות חדשות של מינהל התכנון, החל מסוף השנה הנוכחית לא ניתן יהיה לקבל בקשות שיש בהן "הקלה"- קרי- בקשה עם חריגה מהתכנית המאושרת באותו מגרש. לדוגמא- הקלה בקו בניין, תוספת קומה וכדומה.

  לפי התקנות החדשות, כל בקשה שחורגת מהתב"ע, תהיה מחוייבת בהכנת תב"ע חדשה, נקודתית או כוללת. זאת למעט חריגות קטנות מאד שיותרו בסמכות מהנדס.

  לפיכך, תשומת לב הציבור למי שמתעתד לתכנן ולהגיש בקשה החורגת מהתכנית ע"י בקשת "הקלה", לעשות זאת טרם סוף שנת 2024.

 • החל מתאריך 01/07/2024 תעריף אגרת מידע יהיה 219 ₪.

 • עדכון שעות מענה טלפוני במחלקת הרישוי

  מענה טלפוני במחלקת רישוי יינתן

  בימים א- ה בין השעות 13:00-16:00

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.