דבר מהנדסת הוועדה

הוועדה לבניין ערים שואפת לקדם תכנון ופיתוח בני קיימא תוך מתן שירות מיטבי לתושבים ליצירת מעגל החיים הכפרי השלם במרחב הלב הירוק וליצירת "התחדשות כפרית" במרחב המועצה.

הוועדה אמונה על תחומי היזמות והתכנון כחלק מקידום הפיתוח האזורי, מתן מידע תכנוני לצרכי רישוי, ליווי הליך התכנון של תכניות מתאר מפורטות, וכן על אכיפת הבנייה עפ"י תכניות מאושרות להבטחת איכות חיים גבוהה לתושבי המועצה. צוות הוועדה מתחייב לשיפור מתמיד בהנגשת המידע לתושב וקיצור זמן קבלת המענה והטיפול בתכניות ובהיתרים, תוך מתן שירות אדיב ומקצועי.

אתר הוועדה יתעדכן בכל שינוי או שירות חדש לתושב בנושאי תכנון ורישוי.

 

בברכה,
אדר' מיכל נאור ורניק
מהנדסת המועצה