על הוועדה

הוועדה יוזמת תכניות לשיפור זכויות הבנייה בישובים, לצד תכנון כולל לפיתוח אזורי בכל תחומי החיים.

הוועדה אחראית בפני התושב למתן שירותי יעוץ לתכנון ואישור תכניות במסגרת הזכויות המאושרות. כמו כן אחראית הוועדה על אכיפת הבנייה על פי תכניות שאושרו ועל מיצוי הדין עם העוברים על החוק, על מנת להבטיח איכות חיים גבוהה לתושבי מטה יהודה.

צוות הוועדה פועל להעמיד לרשות התושב את מלוא המידע. אנו שואפים לשיפור מתמיד בהנגשת האינפורמציה לתושב, לשימוש במדיה ממוחשבת לקיצור ופישוט תהליכים, ולקיצור זמן ההמתנה לתשובות מהוועדה.

צוות הוועדה מאמין כי עבודת צוות עקבית מביאה למנגנון יעיל ומתן שירות נעים ויציב לתושב.

השירות ניתן באמצעות:

  • מחלקת תכנון
  • המחלקה לרישוי בנייה
  • המחלקה לפיקוח

תמונת נוףנוף בנייה