רשימת גופים ומוסדות

שם הגוף

כתובת

טלפון

ימי קבלת קהל

פקס

לשכה מחוזית לתכנון ובניה – ירושלים רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 02-6290203

ימים שני , רביעי בשעות 9:00 - 12:00

יום חמישי בשעות 13:00 - 15:00

02-6290293
 ועדת ערר מחוזית ירושלים גן טכנולוגי מלחה ירושלים, בנין 1,כניסה א' 02-6782725 

ימים ראשון, שני, שלישי, חמישי

בשעות 8:00 - 14:00

יום רביעי בשעות

8:00 - 13:00

16:00 - 18:00

02-6783074
 לשכת רישום המקרקעין ירושלים (טאבו) רחוב בן יהודה 34 ירושלים 02-5696130 ימים ראשון עד חמישי בשעות

8:30 - 12:30

02-6467815

02-6240705

 מרכז למיפוי ישראל רחוב חשין , ירושלים

02-6249722

02-6240016

 בתיאום טלפוני מראש 02-6244385
 מינהל מקרקעי ישראל שערי העיר, רחוב יפו 216, קומה ו' ירושלים 02-5318888

ימים ראשון, שני, רביעי בשעות

8:00 - 12:00

יום שני בשעות

16:00 - 17:30

02-5318706
 לשכת הבריאות המחוזית ירושלים רחוב יפו 86 ירושלים 02-5314811 בתיאום טלפוני מראש 02-5385513
חברת חשמל ירושלים רחוב המלמד 44, גבעת שאול,ירושלים  02-6660666

ימים ראשון עד חמישי

בשעות 8:30 - 14:30

02-6660623
חברת בזק רחוב הצבי 15 ירושלים 02-5316543 בתיאום טלפוני מראש 02-5377979
הג''א-לאישור ממ''ד או ממ''ק או לבקשה לפטור בניין קצין העיר,רחוב הלל 27 ירושלים 02-5328885

ימים ראשון, שני, רביעי בשעות

8:00 - 15:00

02-5697149
היחידה לאיכות הסביבה בית שמש ת.ד 5 בית שמש 99000

052-4287698

052-8396535

בתיאום טלפוני מראש

02-9909888
משרד החקלאות-היחידה לתכנון דרך המכבים, צומת בית דגן, ראשון לציון

03-9485572

03-9485484

בתיאום טלפוני מראש

03-9485813

03-9485873

רשות העתיקות רחוב וולך 6 ירושלים 02-5376582

בתיאום טלפוני מראש

02-5371099
איגוד ערים לכיבוי אש בית שמש רחוב הנשיא 1 בית שמש 02-9919796

בתיאום טלפוני מראש

02-9916067