טפסים ונהלים

רישוי 

התרת שינויים בהיתר בידי מהנדס הוועדה המקומית

שינויים בסמכות מהנדס

טופס הצהרת מהנדס

הטמעת התהליך המחודש להגשת בקשה לפטור מבניית מיגון

טופס איכות הסביבה – בית מגורים

טופס איכות הסביבה – מיבנה ציבור

טופס איכות הסביבה- לצורך פוטו וולטאים

טופס התחייבות למבקשי היתר - חיבור לביוב

פרטי גומחת אשפה ומערכות בבניית בית חדש

הצהרה העדר טענות

התחייבות למינוי קבלן רשום עפ חוק לביצוע העבודות

הודעה על מינוי אחראי לביצוע השלד

כתב התחייבות למינוי אחראי ביצוע שלד

כתב שיפוי והתחייבות לאישור סגן המהנדסת

הנחיות להגשת בקשה לבריכת שחייה

טופס הגשת תכניות היתרי בניה - משרד החקלאות

בקשה לאישור תכנית - משרד החקלאות

נספח א לבקשה לאישור תכנית - משרד החקלאות

פרטי מבקש מימון - משרד החקלאות

טופס בדיקת קרקע ומים לצורך בקשה להרחבה - משרד החקלאות

טופס כריתת עצים

נוהל שלטים

נסחים מומלצים להקלות נפוצות

הסבר על הגשת בקשות ברישוי זמין

נוסח ערבות בנקאית של מבקש היתר הבניה

הצהרת והתחייבות עורך הבקשה – כיבוי אש

לקיחת אחריות המהנדס בשלב היתר הבניה

מבקשי היתרים+תצהיר עין ראפה עיןנקובה

הנחיות להכנת הגשה סניטרית במ.א. מטה יהודה

כתב התחייבות נוסח אריה נח אבן ספיר

 

פרטי פיתוח עפ"י ישוב

פרטי פיתוח אביעזר

פרטי פיתוח אבן ספיר

פרטי פיתוח אדרת

פרטי פיתוח בקוע

פרטי פיתוח לוזית

פרטי פיתוח מבוא ביתר

פרטי פיתוח מסילת ציון

פרטי פיתוח נווה מיכאל - רוגלית

פרטי פיתוח נחושה

פרטי פיתוח נס הרים

פרטי פיתוח צלפון

פרטי פיתוח תרום 

פילר חשמל - כל הישובים

 

פיקוח

תנאים לפני ביקור מפקח לטופס 4

רשימת טפסים לחיבור חשמל ללול, מבנה חקלאי ומבנה סוכנותי

טופס ג' – קבלת אחריות לביקורת


נהלי עבודה

נוהל פיקוח על הבניה

רשימת אתרי פסולת בבניין

 

תקנה 14 לחוק המודדים

מפה להיתר בניה

מפרט מיפוי לאומי

 

הנחיות מרחביות

הנחיות המרחביות